Ouderraad

De Ouderraad werkt samen met het team en de schoolleiding. De Ouderraad legt contacten tussen ouders en de school en wil ook als klankbord fungeren voor de ouders. Samen met het team organiseert de Ouderraad verschillende activiteiten en festiviteiten voor de leerlingen. De Stichting Vrienden van De Steenuil regelt de financiering rondom alle festiviteiten. Denk daarbij aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Paasfeest, Koningsspelen, schoolreisje met de bus (gr. 1 t/m 7) en schoolkamp (gr. 8). De ouderbijdrage wordt gebruikt om dit te kunnen bekostigen. Daarnaast is de Ouderraad ook actief in het benaderen van sponsoren. Via een jaarlijkse overeenkomst wordt u gevraagd, hoe u de vrijwillige ouderbijdrage wilt betalen. Dit kan in verschillende termijnen en zowel contant of per bank.

Tarieven vrijwillige ouderbijdrage per leerling:

Leerling in groep 1 t/m 6     52,00 euro
Leerling in groep 7 t/m 8     95,00 euro

Wilt u ook actief betrokken zijn bij De Steenuil? Uw hulp is erg welkom.
Loop even langs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.