Ouders

Wij willen graag samen optrekken met ouders als pedagogische en didactische partners, waarbij het kind centraal staat. Kinderen presteren beter op school als er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Ieder kind op IBS De Steenuil heeft daar recht op.

Gesprekken met ouders (en kinderen)

Daar waar het kan betrekken wij u bij het onderwijs van uw kind(eren). De gesprekken met ouders (en kinderen) zijn belangrijke items binnen ons onderwijs. Samen met u bekijken we de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren). Ook zorgen we er samen voor dat uw kind goed onderwijs aangeboden krijgt. Door met u als partner te werken en samen op te trekken kunnen we hogere doelen en opbrengsten bereiken. Nadat de rapporten aan de kinderen zijn meegegeven, wordt u uitgenodigd om met de leerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen, het welbevinden, het gedrag en de werkhouding van uw kind. Het werken met behulp van een gesprekscyclus ziet er als volgt uit.

Startgesprek met ouder(s) (en kind)
september
Gesprek naar aanleiding van het 1e rapport
februari
Portfolio en kind gesprek met ouder(s)
april – mei
Facultatief gesprek naar aanleiding van het 2e rapport
juni – juli

Extra gesprek?

U kunt met elke vraag over het functioneren van uw kind bij de leerkracht terecht. Andersom geldt hetzelfde: als de situatie op school er aanleiding toe geeft, zal de leerkracht contact met u opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. Wanneer u tussendoor behoefte heeft aan een gesprek kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Deze gesprekken vinden dan bij voorkeur aansluitend aan schooltijd plaats.

Ouderavonden

Gedurende het schooljaar wordt er een aantal informatieavonden georganiseerd. In het begin van het schooljaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de vorm van een informatieavond gehouden (zie kalender op de website). We streven ernaar om belangrijke zaken samen met u vorm te geven. Daarom hebben we de informatieavonden in een ander jasje gestoken. Wij zien ouders als partners en vragen ouders ook om mee te denken in de vormgeving van ons onderwijs. Afgelopen jaar waren er workshops, waarbij de aanwezigheid van ouders groot was. Wij zullen dit aankomende jaren verder met u vormgeven en uitbouwen. Onderwijs maken we samen!

Samen in beweging, in en rondom de school

Ouders spelen een belangrijke rol op De Steenuil. Dankzij de ideeën en zeker de fantastische inzet van ouders kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs op peil houden. Veel ouders vinden het prettig om actief betrokken te zijn bij de school. Dat kan op alle mogelijke manieren, van het helpen met klussen tot het meepraten over beleid. Het is niet alleen nuttig voor de school, het is vaak ook heel gezellig. Daarnaast zijn veel ouders actief binnen onze school.

Actief op school kan:

  • als lid van de ouderraad;
  • als lid van de medezeggenschapsraad;
  • als meewerkende kracht bij het leesonderwijs, de creatieve vakken, koken, creacircuit, de bibliotheek.
  • als medeorganisator van projecten;
  • bij het onderhoud en de aankleding van school en omgeving.