Missie en visie

Missie (wij staan voor)

IBS De Steenuil biedt ieder kind een veilige en gestructureerde omgeving met persoonlijke aandacht en een positief leerklimaat. Wij dragen zorg voor uw kind op het gebied van algemene kennis, geloof, cultuur, sportiviteit en eigen talenten. Zo bieden wij samen met u, ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst.

Visie (wij gaan voor)

Ieder kind is eigenaar van zijn/haar leerproces. Eigen verantwoordelijkheid en samenwerken staan centraal op IBS De Steenuil. Wij bieden zorg op maat en komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van elk kind door te werken met leerlijnen. Daardoor zijn kinderen goed toegerust om zelf keuzes te maken voor de toekomst om verder te leren, te leven en te werken.

De boom van De Steenuil

Onze missie en visie hebben wij uitgewerkt in een boom. De boom heeft vier takken, dat zijn onze vier pijlers. Alle pijlers van de school zijn even belangrijk. De boom staat geschilderd op een grote muur in de entree van de school. De vier takken hangen verspreid op panelen door onze school. Voor iedereen is het helder waar wij voor staan en waar wij voor gaan. Dat helpt ons om de juiste keuzes te maken voor ons onderwijs. Wij willen STEENGOED onderwijs bieden aan onze leerlingen!