Kinderopvang

Peuterspelen en kinderdagverblijf bij Sam&Ko

Peuterspelen (2-4 jarigen) is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam! We werken op al onze locaties met Piramide. Dit is een educatieve methode en stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.

Binnen deze methode wordt gewerkt met thema’s. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten wordt de kinderen een inspirerende omgeving geboden waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de basisschool.

In het kinderdagverblijf ( 0-4 jarigen) wordt rekening gehouden met het dagritme van de baby`s, worden de kinderen, net als bij peuterspelen, op speelse wijze alle ruimte geboden om zich te ontwikkelen.

De Steenuil en Sam&Pebbles

Voor de opvang van kinderen is er een intensieve samenwerking tussen de Steenuil en Sam&pebbles. Sam&pebbles is een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en onderdeel van Kei13. Samen met de school zorgen we voor een doorgaande pedagogische lijn bij het kinderdagverblijf, peuterspelen en bij de buitenschoolse opvang.

Vanuit het peuterspelen/ kinderdagverblijf kunnen kinderen, als ze 4 jaar zijn, doorstromen naar de Steenuil. Hierbij begeleiden we de kinderen goed en zorgen we voor een warme overdracht aan de leerkracht. De kinderen die gebruik maken van peuterspelen/ kinderdagverblijf hebben ook een gegarandeerde plaats in de buitenschoolse opvang, als u hier gebruik van wilt maken.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.samenko.nl/location/sampebbles/