Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen:
● vertegenwoordigers van ouders: de oudergeleding;
● vertegenwoordigers van het team: de personeelsgeleding.

In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen ouders en teamleden over allerlei zaken die met het beleid van de school te maken hebben. De directeur is adviseur van de MR. Door het instemmingsrecht en het adviesrecht hebben zowel ouders als teamleden invloed op het beleid dat de school voert. Periodiek verschijnt er informatie vanuit de MR in de nieuwsbrief van de school. De informatie wordt gedeeld in de verschillende rubrieken van de nieuwsbrief (er is geen aparte rubriek). De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen (na melding vooraf) worden bezocht.

Wilt u meer weten over de MR?
Dan kunt u contact opnemen met Janneke van Mierlo, directeur IBS De Steenuil.