Wereldschool

Onze school is ontstaan uit verschillende scholen met verschillende geloofsovertuigingen. Als je dat samenvoegt, dan heet dat ‘interconfessioneel’. Als interconfessionele school hebben we aandacht voor alle geloofsovertuigingen op de wereld. Ieder mens is uniek, iedere religie ook. Op De Steenuil is er ruimte voor alle soorten mensen en geloven die de wereld rijk is. En hebben we oog voor wereldse thema’s en het nieuws. Wij zien onszelf dan ook als een wereldschool.

Als basisschool vervullen wij een centrale rol in de wijk. De Steenuil organiseert daarom elke twee jaar een Wereldfeest voor alle wijkbewoners.