Een positieve school

Goed gedrag kun je leren, vinden wij. Om kinderen de ruimte en de mogelijkheid te bieden tot een optimale ontwikkeling, is een vriendelijk en veilig klimaat van groot belang. Op IBS De Steenuil hanteren wij het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Dit systeem richt zich op het creëren van een positieve leeromgeving en positieve sfeer, met orde, regelmaat en rust.

Goed gedrag doet volgen

Het gedrag van de kinderen wordt gekoppeld aan normen en waarden op het gebied van respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Gewenst gedrag wordt positief gestimuleerd en bekrachtigd volgens het uitgangspunt ‘goed gedrag doet volgen’.

Kanjerkaarten

In de school zijn de regels zichtbaar gemaakt voor de kinderen en de ouders. In de groep kunnen kinderen ‘kanjerkaarten’ verdienen en wordt er met stickers ‘gespaard’ voor een beloning met de hele groep. We vieren vervolgens met elkaar het succes.

Kinderen geven het voorbeeld

Kinderen worden op onze school ingezet als ‘mediators’. Zij geven het goede voorbeeld en we leren op deze manier met en van elkaar. Ook maken we kinderen op deze manier mede-eigenaar van de school en het samenwerkingsproces.