Sporten en bewegen

Sporten en bewegen is gezond. En bewegen betekent volgens deskundigen ook nog eens beter leren. Daarom willen wij de kinderen binnen ons onderwijs zoveel mogelijk laten bewegen. Die bewegingsruimte krijgen ze in de gymzaal, tijdens de lessen en tussen de lessen door, maar ook op ons schoolplein. Dat is helemaal ingericht volgens de principes van www.beweegwijs.nl.

Gezonde school

Onze school heeft het vignet gezonde school. Dit betekent dat wij ,naast ons reguliere lesaanbod, veel tijd besteden aan het aanbieden en verkrijgen van een gezonde levensstijl. In de klassen is dit terug te zien in het eten wat de kinderen mee naar school nemen. Denk hierbij aan fruit in de kleine pauze en brood met gezond beleg in de grote pauze. Ook ons traktatiebeleid is afgestemd op het aanbod van de gezonde school.

Naast het eten en drinken wordt er ook breder gekeken naar gezonde voeding. Met diverse activiteiten proberen wij ook bewuster over voeding na te denken en hierop te handelen. Zo volgen wij activiteiten als boerderijlessen, koken, smaaklessen enz. Dit doen wij met de kinderen tijdens lesuren, maar ook met de ouders tijdens ouderavonden.

Voor meer informatie over de gezonde school:  www.gezondeschool.nl

Het schoolplein

De speeltijd op het schoolplein wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van Beweeg Wijs. Dat betekent begeleid spelen op eigen niveau met keuze en uitdaging. Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Beweeg Wijs streeft naar een leven lang prettig bewegen, passend bij ieders eigen mogelijkheden. Met de methode van Beweeg Wijs formeren kinderopvang, het onderwijs, de wijk en zorgcentra een zelfstandig functionerend beweegteam.

Naschools gymmen

Om de kinderen zoveel mogelijk beweging aan te bieden, hebben wij sinds enkele jaren het naschools gymmen aangeboden. Op de dinsdag en donderdag kunnen verschillende klassen, onder begeleiding van onze gymdocent, na schooltijd extra gymmen/sporten. Ouders kunnen hier, tegen een kleine vergoeding, gebruik van maken. Deze dagen zijn elk jaar druk bezocht en altijd al snel vol geboekt. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee.