IBS De Steenuil
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad werkt samen met het team en de schoolleiding. De ouderraad legt contacten tussen ouders en de school en wil ook als klankbord fungeren voor zowel ouders als teamleden. Samen met het team organiseert de ouderraad verschillende allerlei activiteiten, zoals projecten, sport- en speldagen en feesten. De ouderraad verwacht van alle ouders een ouderbijdrage om deze activiteiten deels mee te financieren.

Tarieven verplichte ouderbijdrage per leerling:

Leerling in groep 1 t/m 6 37,50 euro    (schoolreis met bus en Sinterklaas)
 Leerling in groep 7 t/m 8 80,00 euro   (kamp en Sinterklaas)

Tarieven vrijwillige bijdrage: Leerling in groep 1 t/m 8               15,00 euro

 

Wilt u ook actief betrokken zijn bij De Steenuil? Uw hulp is erg welkom.
Loop even langs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.