IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>4. Schoolse activiteiten>Culturele activiteiten

Culturele activiteiten

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van deze activiteiten. Waar we als school ouders kunnen betrekken, doen we dat.

Excursies

Het komt geregeld voor dat een unit op excursie gaat. De leerlingen brengen dan een bezoek aan bijvoorbeeld een kerk, bibliotheek of bijvoorbeeld de uiterwaarden. In veel gevallen zal de leerkracht een beroep doen op de medewerking van een aantal ouders. Hulp van ouders is een voorwaarde om aan dergelijke nuttige en leerzame uitstapjes te kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben tegen het vervoer van uw kind(eren) door ouders, dan kunt u dit bij aanmelding van uw kind aangeven.