IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>3. Ouders

Ouderbetrokkenheid

In schooljaar 2014-2015 is het plan “ouders en school samen in beweging” van start gegaan. Het doel van het plan is om samen op te trekken als pedagogische en didactische partners, waarbij het kind centraal staat en tevens betrokken wordt

Lees verder >

Overblijven: de gezonde lunch

Een activiteit die iedere dag centraal staat binnen ons onderwijs is de gezonde lunch, met de hele unit. De groepsleerkracht (of onderwijsassistent) luncht samen met de unit. We stimuleren ouders en kinderen om gezond te eten. Ook willen we de

Lees verder >