IBS De Steenuil

Werken in units

IBS De Steenuil is een school, waarin gewerkt wordt met units. In een unit zitten meerdere klassen bij elkaar, verdeeld over meerdere lokalen. Hieronder een verdeling van de groepen met de bijbehorende unit namen.

Onderbouw: De Dwerguiltjes

Middenbouw: Het Uilenbos

Bovenbouw: De Reuzenuilen

De traditionele groepsindeling komt hiermee steeds meer op de achtergrond te staan, waardoor ons onderwijs beter aansluit bij de kinderen. Het ministerie van onderwijs ondersteunt deze vernieuwende vorm van onderwijs. De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden, omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet binnen ons onderwijs. Dit zijn mensen van binnen en buiten de school. De instructies kunnen hierdoor in kleine groepjes aangeboden worden en daardoor krijgen de leerlingen onderwijs op maat aangeboden.