IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>2. Het onderwijs>Tablet onderwijs

Tablet onderwijs

In middenbouw en bovenbouw maken wij gebruik van tablet onderwijs, genaamd Snappet. Ieder kind heeft op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal. Bij de vakken rekenen, woordenschat, studievaardigheden en spelling wordt gebruik gemaakt van Snappet. Naast het werken op de tablets werken de kinderen ook in werkboekjes, waardoor schrijven nog steeds voldoende aandacht krijgt. Ook worden de vakken gedurende de dag met elkaar afgewisseld, waardoor er voldoende balans is tussen tabletonderwijs en ons andere onderwijs.  Voordelen van Snappet zijn directe feedback en onderwijs op maat! Zo wordt leren pas leuk! Komt u gerust een kijkje nemen bij ons in de klas en ervaar het tablet onderwijs zelf!

Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie. Leerlingen zien hun voortgang en leren met hun eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat is effectief in de les, tijdens de evaluatie en instructiemomenten die aangepast worden op het niveau van de leerlingen.