IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>2. Het onderwijs

Missie en visie

Onze missie IBS De Steenuil biedt uw kind een veilige plek, waar het zich elke dag optimaal kan ontwikkelen. Zodat het een brede kijk krijgt op de wereld. Niet alleen op het gebied van de algemene kennis, maar ook op

Lees verder >

Tablet onderwijs

In middenbouw en bovenbouw maken wij gebruik van tablet onderwijs, genaamd Snappet. Ieder kind heeft op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal. Bij de vakken rekenen, woordenschat, studievaardigheden en spelling wordt gebruik gemaakt van Snappet. Naast het werken

Lees verder >

Werken in units

IBS De Steenuil is een school, waarin gewerkt wordt met units. In een unit zitten meerdere klassen bij elkaar, verdeeld over meerdere lokalen. Hieronder een verdeling van de groepen met de bijbehorende unit namen. Onderbouw: De Dwerguiltjes Middenbouw: Het Uilenbos

Lees verder >