IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>5. Aannamebeleid>Aanmelden van uw kind

Aanmelden van uw kind

Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen:

  • Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren?
  • Welke mogelijkheden ziet de school?
  • Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft?

Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze school kan bieden. In de afweging spelen de volgende twee punten een belangrijke rol:

  1. Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet belemmerd?
  2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod gaat voor ons onderwijsaanbod voor. Sluit dit aan bij de ondersteuningsbehoefte van het kind?

Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Deze kunt u vinden op www.sopdeventer.nl onder de knop schoolprofielen.

Een plaatsing in het basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de ontwikkeling van de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale (basis)school of een taalschool. In het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk afspraken gemaakt hoe we tot een zorgvuldige afweging komen.