IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>5. Aannamebeleid

Aanmelden van uw kind

Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen: Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren? Welke mogelijkheden ziet de school? Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig

Lees verder >

Toelating

Aanmelding door ouders gebeurt bij de directeur van IBS De Steenuil, door het invullen van het gemeentelijke aanmeldformulier van de school. Uitnodiging voor een gesprek (kan eventueel ook samen met de aanmelding) Toelichting op de procedure Inschrijving als we inschatten

Lees verder >

Verwijdering / schorsing

Met betrekking tot toelating, verwijdering en/of schorsing van leerlingen wordt in eerste instantie artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs in acht genomen. Daarnaast wordt op schoolniveau één en ander verder uitgewerkt. De beslissing van het verwijderen en/of

Lees verder >