IBS De Steenuil
Home>Schoolgids

Aanmelden van uw kind

Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen: Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren? Welke mogelijkheden ziet de school? Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig

Lees verder >

Culturele activiteiten

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van

Lees verder >

Een wereldschool

IBS De Steenuil in de wijk Keizerslanden, aan het Wezenland in Deventer valt op door het prettige leefklimaat en het uitstekende onderwijs! Er is speciale aandacht voor geloof, cultuur, sport, bewegen en gezondheid. Het karakter en de sfeer van de

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Klachten

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Bij Stichting Quo Vadis geldt de afspraak dat u een probleem eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook

Lees verder >

Medezeggenschap

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is er: voor elke school (per BRINnummer) een MR(medezeggenschapsraad). ​Een MR bespreekt alle zaken die de betreffende school aangaan. De formele gesprekspartner van een MR is voor school-zaken altijd de directeur

Lees verder >

Missie en Visie

Missie Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst. Visie De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en zijn gevoelig

Lees verder >

Missie en visie

Onze missie IBS De Steenuil biedt uw kind een veilige plek, waar het zich elke dag optimaal kan ontwikkelen. Zodat het een brede kijk krijgt op de wereld. Niet alleen op het gebied van de algemene kennis, maar ook op

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

In schooljaar 2014-2015 is het plan “ouders en school samen in beweging” van start gegaan. Het doel van het plan is om samen op te trekken als pedagogische en didactische partners, waarbij het kind centraal staat en tevens betrokken wordt

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >