IBS De Steenuil
Home>Schoolgids

Aanmelden van uw kind

Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen: Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren? Welke mogelijkheden ziet de school? Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig

Lees verder >

Culturele activiteiten

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van

Lees verder >

Een wereldschool

IBS De Steenuil in de wijk Keizerslanden, aan het Wezenland in Deventer valt op door het prettige leefklimaat en het uitstekende onderwijs! Er is speciale aandacht voor geloof, cultuur, sport, bewegen en gezondheid. Het karakter en de sfeer van de

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Missie en visie

Onze missie IBS De Steenuil biedt uw kind een veilige plek, waar het zich elke dag optimaal kan ontwikkelen. Zodat het een brede kijk krijgt op de wereld. Niet alleen op het gebied van de algemene kennis, maar ook op

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

In schooljaar 2014-2015 is het plan “ouders en school samen in beweging” van start gegaan. Het doel van het plan is om samen op te trekken als pedagogische en didactische partners, waarbij het kind centraal staat en tevens betrokken wordt

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Overblijven: de gezonde lunch

Een activiteit die iedere dag centraal staat binnen ons onderwijs is de gezonde lunch, met de hele unit. De groepsleerkracht (of onderwijsassistent) luncht samen met de unit. We stimuleren ouders en kinderen om gezond te eten. Ook willen we de

Lees verder >

Privacyverklaring Quo Vadis

Inhoud Inleiding Contactpersonen Datum en aanpassing van de privacyverklaring Medewerkersgegevens Verplichting om gegevens te verstrekken De gegevens die wij verwerken van medewerkers Waarom verwerken wij deze gegevens Doorgifte van persoonsgegevens Het bewaren van persoonsgegevens Het beveiligen van persoonsgegevens Rechten van

Lees verder >

Schoolgids De Steenuil 2018-2019

Wij zijn bezig om de schoolgids ook volledig doorzoekbaar te maken op onze site. U kunt de schoolgids echter ook als pdf-bestand downloaden. Wilt u onze schoolgids graag via de mail ontvangen? Laat het ons dan even weten, dan sturen wij

Lees verder >