IBS De Steenuil
Home>Onze school>Sporten en bewegen

Sporten en bewegen

Sporten en bewegen is gezond. En bewegen betekent volgens deskundigen ook nog eens beter leren. Daarom willen wij de kinderen binnen ons onderwijs zoveel mogelijk laten bewegen. Die bewegingsruimte krijgen ze in de gymzaal, tijdens de lessen en tussen de lessen door, maar ook op ons schoolplein. Dat is helemaal ingericht volgens de principes van www.beweegwijs.nl.

Het schoolplein
De speeltijd op het schoolplein wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van Beweeg Wijs. Dat betekent begeleid spelen op eigen niveau met keuze en uitdaging. Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Daarnaast zijn wij een gezonde school: van sporten en bewegen tot moestuintjes én gezond eten en drinken.

Beweeg Wijs streeft naar een leven lang prettig bewegen, passend bij ieders eigen mogelijkheden. Met de methode van Beweeg Wijs formeren kinderopvang, het onderwijs, de wijk en zorgcentra een zelfstandig functionerend beweegteam.