Rondleiding de Steenuil

Ieder kind is uniek en heeft talenten!

Onderdeel van eigen leerproces.

Op IBS De Steenuil vinden wij het belangrijk dat kinderen hun eigen leerproces goed volgen en bij kunnen houden. Wij hebben vaak korte gesprekjes met kinderen waarbij wij even kort naar hun groei van de afgelopen tijd kijken. Ons Snappetonderwijs is hier een belangrijke factor is. Kinderen kunnen met één klik zien wat ze nog moeten leren en wat ze al hebben geleerd. Ook wordt voor ieder kind een eigen niveau vast gesteld. Zo merken wij dat ieder kind zeer betrokken is om elke dag weer de aangeboden doelen te verwerken. 

September 17Continue reading

Wij bieden onderwijs op maat!

Naschools gymmen

Op IBS De Steenuil bieden wij het naschools gymmen aan. Ouders kunnen hun kinderen drie keer per jaar hiervoor inschrijven, voor een blok van 10 weken. De kinderen worden na schooltijd, door een leerkracht, naar de gymzaal gebracht. Hier verzorgt onze vast gymleerkracht leuke en uitdagende spellen waardoor de kinderen nog meer plezier kunnen ervaren van het vele bewegen. Dit wordt elk jaar zeer druk bezocht en is ook altijd zeer snel vol geboekt. Fijn dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan het lekker veel en gezond bewegen. 

September 17Continue reading

Wij zorgen samen voor een goede sfeer en een prettig leerklimaat!

Agenda
Schoolfotograaf
Oudercafé 08.30 uur - 09.30 uur.
Goede vrijdag
Tweede paasdag

Logo de Steenuil

Wereldschool

Op IBS De Steenuil vinden wij het belangrijk om ook verder te kijken dan onze voordeur. Wij kijken ook veel naar wat er zich verder allemaal afspeelt op de wereld. Van het bespreken van meerdere geloven, iedere dag het journaal bekijken en het stellen van lastige (filosofische) vragen. Tijdens onze methode Blink zijn wij op een wat meer onderzoekende manier bezig met thema's die voor ons belangrijk zijn. Wij lezen hierover, maken opdrachten en geven hierbij ook onze eigen meningen. Iedere mening telt. 

September 17Continue reading

Ouders betrekken wij ook bij ons onderwijs!

Beweegwijs

Bewegen is gezond! Dit is een motto waar wij op IBS De Steenuil veel waarde aan hechten. Een onderdeel van dat vele bewegen is Beweegwijs. Drie keer in de week bieden wij op ons schoolplein een aantal spellen aan bij de leerlingen die bepaalde vaardigheden in het sporten verbeterd. Daarnaast is het omgaan met elkaar tijdens het sporten erg belangrijk. Kinderen kunnen kiezen uit verschillende kleuren. Bij elke kleur wordt een spelletje aangeboden. Naast het spel zijn de regels en afspraken ook belangrijk. Beweegwijs bevordert het klimaat op het plein. Van het complimentjes geven naar elkaar helpen maar ook samen tegen je verlies kunnen. Naast de leerkrachten zijn ook kinderen van groep 8 aanwezig op het plein om de spelletjes te begeleiden. Dit werkt al jaren zeer prettig en het is voor iedereen een mooie manier om zichzelf te ontwikkelen. 

September 16Continue reading

Onze kwaliteitszorg is beoordeeld met een ‘goed’ door de Onderwijsinspectie

Gezonde school

Op IBS De Steenuil vinden wij sporten en gezondheid erg belangrijk. Daarom zijn wij hier ook voortdurend mee bezig. Door alle activiteiten en evenmenten hebben wij het vignet gezonde school behaald. Wij letten op wat wij eten en bewegen veel. Zowel in de klas als buiten. Wij nemen jaarlijks deel aan projecten waarbij gezonde voeding centraal staat. Belangrijk onderdeel hiervan is het schoolfruit project. Wij bieden de kinderen (vanuit school) fruit aan en doen allerlei activiteiten om het gezond eten te promoten. 

September 16Continue reading

IBS De Steenuil

IBS De Steenuil bevindt zich in het prachtige kindcentrum, Kei13, voor kinderen van 0-13 jaar. Het kindcentrum bevindt zich aan de rand van Keizerslanden en de nieuwe wijk Steenbrugge.

De school valt op door de kleinschaligheid (150 leerlingen) en persoonlijke aandacht, het interconfessionele karakter, het positieve leerklimaat, onderwijs op maat én de speciale aandacht voor sport, bewegen en gezondheid!

Op onze wereldschool staan de culturen van alle kinderen centraal. Dat sluit prachtig aan bij de wijken waarin de school staat. Ons uitgangspunt is dat kinderen met plezier leren en natuurlijk ook met plezier naar school gaan. Er is ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. Samen met u zorgen we voor onderwijs op maat!

Tabletonderwijs

Op IBS de Steenuil bieden tabletonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een eigen device. De kinderen kunenn hierop inloggen met hun eigen account. De lessen worden verzorgd via het systeem "Snappet". De leerkrachten bieden hier instructies aan passend bij de groep, maar vooral het kind. Tijdens het werken houdt de laptop bij hoeveel sommen er goed en fout worden gemaakt. Na een aantal algemene sommen te hebben gemaakt, werken de kinderen door op hun eigen niveau. Dit niveau is altijd net iets hoger dan wat het kind op dat moment aankan. Zo wordt ieder kind uitgedaagd op zijn of haar eigen proces, ook wel het werken met leerlijnen genoemd. 

September 16Continue reading

Wij zorgen ervoor dat uw kind een prachtige, leerzame en verrijkende wereldreis maakt!

Wij zien iedere leerling als een individu

Volg ons op Facebook

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences